Przejdź do treści

Cele stowarzyszenia

Do podstawowych celów PSBT należy reprezentowanie polskich profesjonalnych firm tłumaczeniowych i lokalizacyjnych w kraju i za granicą, promowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez firmy członkowskie poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i norm, ułatwianie kontaktów branżowych, wymiana informacji i know-how oraz budowanie prestiżu i rozwój branży tłumaczeń i lokalizacji.

Szczegółowe cele PSBT obejmują m.in.:

 • zapewnianie silnej reprezentacji członków w kontaktach z instytucjami państwowymi, innymi organizacjami branżowymi, klientami i mediami;
 • zwiększanie społecznej świadomości rozwoju branży tłumaczeń i lokalizacji;
 • promowanie profesjonalizmu i wzmacnianie prestiżu branży tłumaczeń i lokalizacji;
 • działanie na rzecz poprawy jakości usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk i norm branżowych;
 • negocjowanie na rzecz członków specjalnych ofert i korzystnych zniżek na szkolenia, konferencje, zakup oprogramowania, towarów i usług;
 • podejmowanie wspólnych działań w celu skutecznej promocji członków stowarzyszenia;
 • ułatwianie członkom dostępu do usług prawniczych, szkoleń specjalistycznych i wymiany informacji z innymi przedstawicielami branży;
 • zapewnianie usług arbitrażowych w przypadku sporów;
 • współpracę z innymi organizacjami branżowymi i uczelniami;
 • zbieranie i udostępnianie danych statystycznych i informacji rynkowych;
 • propagowanie najlepszych praktyk rynkowych i norm;
 • promowanie współpracy w branży tłumaczeń i lokalizacji.