Przejdź do treści

Jakość i normy

W 2006 roku członkowie PSBT przyjęli Kodeks dobrych praktyk branżowych (zaktualizowany w dn. 13.01.2017 r.) i świadczą usługi zgodnie z branżową normą jakości dla usług tłumaczeniowych ISO 17100:2015 (która zastąpiła wcześniejszą normę europejską PN-EN 15038:2006).Ponadto wielu członków PSBT wdrożyło również normę jakości ISO 9001.

Norma PN-EN 15038:2006 – historia

PSBT odegrało kluczową rolę w opracowaniu i wprowadzeniu europejskiej specjalistycznej normy tłumaczeniowej EN 15038:2006 na rynek polski. W 2006 roku jedna z firm członkowskich PSBT (Agencja MAart Sp. z o.o.) przetłumaczyła nieodpłatnie normę na język polski i dokonała jej redakcji w ramach KT 256 w PKN. Dzięki staraniom PSBT w dniu 9.10.2006 roku norma została opublikowana w zbiorze norm polskich przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). We współpracy z PKN PSBT zorganizowało również w dniu 27.10.2006 roku konferencję poświęconą nowo opublikowanej normie tłumaczeniowej PN-EN 15038:2006.

Przedstawiciele PSBT stworzyli pierwszy na świecie system certyfikacji za zgodność z normą EN 15038, akredytowali w tym zakresie pierwszą firmę certyfikacyjną (Bureau Veritas Certification) i przeszkolili audytorów, dzięki czemu polskie firmy jako pierwsze, już od początku 2007 roku, mogły się w pełni certyfikować za zgodność z normą EN 15038, a w 2010 roku PSBT akredytowało i przeszkoliło audytorów kolejnej niezależnej firmy certyfikującej (DEKRA).

W dniu 01.05.2015 roku ISO opublikowała normę ISO 17100, która zastąpiła dotychczasowa normę europejską EN 15038.

Norma ISO 17100:2015 – teraźniejszość

ISO 17100 - Usługi tłumaczeniowe - Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych, to pierwsza międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych, która zastąpiła wcześniejszą normę EN 15038 i została zatwierdzona również przez CEN w językach angielskim, francuskim i niemieckimi i oficjalnie opublikowana przez ISO w dn. 01.05.2015 r. Następnie, podobnie jak w przypadku EN 15038, z inicjatywy i na zamówienie Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT), norma ISO 17100 została przetłumaczona nieodpłatnie przez Agencję MAart Sp. z o.o., a następnie opracowana i opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w wersji polskiej na zlecenie PSBT w dn.10.11.2015 (jako PN-EN ISO 17100:2015). We współpracy z PKN PSBT zorganizowało również w dniu 09.10.2015 roku w siedzibie KIG konferencję poświęconą nowo opublikowanej normie tłumaczeniowej 17100:2015.

Norma ISO 17100 (wersja polska to PN-EN ISO 17100) określa wymagania dotyczące wszystkich aspektów procesu tłumaczenia, które mają bezpośredni wpływ na jakość i poziom świadczenia usług tłumaczeniowych. Dokument zawiera wytyczne dla dostawców usług tłumaczeniowych (TSP) w zakresie zarządzania podstawowymi procesami, minimalnych wymaganych kompetencji, dostępności zasobów (ludzkich, technicznych i technologicznych) i zarządzania nimi, a także innych działań niezbędnych do świadczenia usług tłumaczeniowych wysokiej jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami. Norma PN-EN 15038, którą zastępuje PN-EN ISO 17100, cieszyła się dużym zainteresowaniem – była chętnie wdrażana przez polskie i zagraniczne podmioty branżowe. Norma PN-EN ISO 17100, jako norma międzynarodowa, cieszy się znacznie większym zainteresowaniem i jest traktowana jako wyznacznik jakości i profesjonalizmu dla branży tłumaczeniowej.

Obecnie opracowywane są dwie inne ważne normy branżowe ISO – norma ISO 20771 (Tłumaczenia Specjalistyczne – 1. Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczenia prawniczego) i norma ISO 21999 (Zapewnienie i ocena jakości w tłumaczeniach – modele i wskaźniki). Wraz z normą ISO 17100 te dwie nowe normy mają za zadanie stworzyć podstawy dla całego procesu tłumaczeniowego i określić wymagania i modele wykorzystywane w zarządzaniu jakością w tłumaczeniach specjalistycznych.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku normy EN 15038, przedstawiciele PSBT stworzyli pierwszy na świecie system certyfikacji za zgodność z normą ISO 17100, uznali (akredytowali) w tym zakresie pierwszą firmę certyfikacyjną (Bureau Veritas Certification) i przeszkolili jej audytorów, dzięki czemu polskie firmy jako pierwsze mogły się certyfikować za zgodność z normą ISO 17100. Pierwszą firma na świecie, która uzyskała niezależny certyfikat za zgodność z ISO 17100 była firma członkowska PSBT (Agencja MAart Sp. z o.o.). Na dzień dzisiejszy firma Bureau Veritas (http://www.bureauveritas.pl) jest jedyną firmą posiadającą akredytację branżową i uznaną przez PSBT.

Inne działania PSBT w obszarze normalizacji i inne normy branżowe

Eksperci ds. norm z ramienia PSBT zawsze aktywnie uczestniczyli we współtworzeniu i promowaniu norm branżowych:

  • Przedstawiciele PSBT zasiadają w komitetach technicznych OASIS (głównie KT XLIFF i DITA);
  • Przedstawiciele PSBT zasiadają w komitecie technicznych PKN KT nr 256;
  • Przedstawiciele PSBT reprezentowali i reprezentują polską branżę w odnośnych komitetach CEN oraz ISO i przyczynili się do opracowania kilku ważnych norm (np. EN 15038:2006, ISO 17100, ISO TBX, Unicode).